خرپای تیرچه چیست؟
خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی، شبکه ای متشکل از میلگرد های کششی است که به صورت زیگزاکی به شکل خرپایه به یکدیگر جوش شده اند و ایستادگی لازم را برای تحمل باربه عنوان حمال را تامین میکنند.

 


دستگاه تیرچه صنعتی

دستگاه تیرچه صنعتی
دستگاه تیرچه صنعتی…
خرپای تیرچه
دستگاه خرپای تیرچه
خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی، شبکه ای متشکل از میلگرد های کششی است که به صورت زیگزاکی به شکل خرپایه به یکدیگر جوش شده اند و ایستادگی

دستگاه گریتینگ

دستگاه گریتینگ  افرند صنعت قابلیت تولید گریتینگ با ابعاد

۱٫۵*۶ متر و دارای آپشن تغذیه اتوماتیک چهار پهلو  می باشد.