خرپای تیرچه چیست؟
خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی، شبکه ای متشکل از میلگرد های کششی است که به صورت زیگزاکی به شکل خرپایه به یکدیگر جوش شده اند و ایستادگی لازم را برای تحمل باربه عنوان حمال را تامین میکنند.

 


دستگاه تیرچه صنعتی
دستگاه تیرچه صنعتی…
دستگاه خرپای تیرچه
خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی، شبکه ای متشکل از میلگرد های کششی است که به صورت زیگزاکی به شکل خرپایه به یکدیگر جوش شده اند و ایستادگی

snapshot9

دستگاه گریتینگ  افرند صنعت قابلیت تولید گریتینگ با ابعاد

۱٫۵*۶ متر و دارای آپشن تغذیه اتوماتیک چهار پهلو  می باشد.