سقف دال
اسفند ۱۶, ۱۳۹۴
شیوه تشخیص میلگرد A2 ازA3
اسفند ۱۶, ۱۳۹۴

محدودیتهای اجرایی سقف تیرچه کرومیت(تیرچه با جان باز)

تیرچه

محدودیت های اجرایی سقف های تیرچه فولادی با جان باز به شرح زیر می باشد :

۱-فاصله آزاد تیرچه ها نباید از ۷۵ سانتی متر تجاوز نماید.

محدودیت1

۲-عرض بال تحتانی ( b در شکل ) تیرچه ها نباید کمتر از ۱۰ سانتی متر و یا دوهفتم ضخامت سقف باشد . در مورد استفاده از   بلوک پلی استایرن ، عرض بال تحتانی نباید کمتر از ۱۲ سانتی متر باشد . در غیر این صورت طبق بند۸ عمل شود.

۳- برای تیرچه های با طول کمتر از ۴ متر حداقل عرض بال تحتانی تیرچه می تواند به ۸ سانتی متر تقلیل یابد . در مورد بلوک پلی استایرین توصیه می شود عرض بال تحتانی کمتر از ۱۰ سانتی متر لحاظ نشود .

۴- برای سامانه با قالب موقت فلزی تا طول ۵ متر از بال تحتانی با عرض ۸ سانتی متر می توان استفاده نمود.

۵-ضخامت لایه بتن پوششی از یک دوازدهم فاصله آزاد بین تیرچه ها و از ۵ سانتی متر نباید کمتر باشد .

۶- قسمت هایی از تیرچه که داخل بتن قرار می گیرد ، نباید رنگ شوند . فقط سطح زیرین ورق بال تحتانی با لایه ای از ضد زنگ مناسب ، قبل یا بعد از نصب ، پوشانده شود .

۷- ضخامت نبشی ها و مقطع فولادی که جوشکاری می شوند ، نباید از ۳ میلی متر کمتر باشد . حداقل ابعاد مورد نظر باتوجه به مشخصات محل مورد مصرف در بند ۲ ذکر شده است .

۸- سامانه تیرچه های فولادی که مشمول ضابطه های فوق نباشند ، باید به صورت سامانه تیر و دال یک طرفه طراحی شود . (مطابق بند۹)

۹- در سامانه هایی که مشمول بندهای۱ و۲ نمی شود ، محدودیت های بندهای ۱۰ و۱۱ باید رعایت گردد .

۱۰- ضخامت لایه بتن پوششی فوقانی نباید از یک دوازدهم فاصله آزاد بین تیرچه ها و نه از پنج سانتی متر کمتر باشد .

محدودیت2

در جدول ۱ مقدار   L طول تیرچه می باشد .

۱۱- در بتن پوششی باید میلگردهای عمود بر تیرچه ها که بر اساس ضوابط مربوط به خمش و با در نظر گرفتن بارهای متمرکز طراحی شده اند ، پیش بینی شود . مقدار این میلگردها نباید کمتر از مقدار میلگرد جمع شدگی حرارتی اختیار شود . در این حالت میلگرد جمع شدگی حرارتی در بتن پوششی نیز باید به صورت دو جهته عمود بر هم اجرا شود .

۱۲- حداقل ضخامت سقف نباید از مقادیر جدول ۱ کمتر باشد :

یادآوری۱: ضخامت عبارتست از پائین ترین نقطه زیربال تحتانی تا بالاترین نقطه روی بتن سقف لذا پایین ترین نقطه بلوک مورد توجه نمی باشد .

یادآوری۲: در مورد سقف هایی که مسئله خیز و لرزش مطرح نباشد ، می توان نسبت های فوق را با تقسیم کردن بر عدد ۰۷/۱ کاهش داد .

یادآوری۳: در صورت طراحی تیرچه ها به صورت تکیه گاه ساده به میلگرد منفی نیاز نمی باشد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *