میلگرد کششی تیرچه

در سقف های تیرچه بلوک تیرچه به عنوان اصلی ترین عضو سقف بیشترین نقش را در تحمل نیروهای اعمال شده بر سقف دارا میباشد.این عضو از یک پاشنه بتنی و یک خرپای فولادی  تشکیل شده است. همچنین خرپای فولادی تیرچه از یک میلگرد در بالا ، دو میلگرد در پایین ودو میلگرد هم به عنوان زیگزاگ در وسط تشکیل شده است. البته در بسیاری از تیرچه ها از میلگردهای تقویتی نیز استفاده میشود. در این مقاله نقش میلگرد کششی مورد بررسی قرار میگیرد.

میلگرد کششی

میلگرد کششی

خرپای تیرچه

میلگرد کششی (میلگردهای پایین)که توسط جوش و یا قلاب به زیگزاگ وصل شده اند. و به همراه بقیه میلگردها تشکیل خرپا میدهند تنها عضوی در سقف است که در برابر نیروی کششی مقاومت مینماید و ضامن بقای سقف در تنشهای اعمال شده در زمان زلزله میباشد. نکته حائز اهمیت آن است که تنها میلگردهای سقف که پایین تر از تار خنثی قرار میگیرد همین میلگردهای پایین تیرچه میباشد. در نتیجه در صورت آسیب دیدگی و یا عدم اجرای صحیح آن تقریبا عدم مقاومت سقف در برابر تنشهای کششی حتمی می باشد.البته در صورت قلاب دار کردن تیرچه(تیرچه قلابدار به تیرچه ای اطلاق میگردد که بجای جوش دادن زیگزاگ به میلگردهای پایین زیگزاگ را کمی بلندتر تولید میکنند و به دور میلگرد پایین می چرخانند به این تیرچه تیرچه چکشی هم می گویند) ویا استفاده از سیستم جوش نقطه ای آسیب کمتری به تیرچه میرسد و در نتیجه نگرانی ها از تخریب سقف نیز کم میشود. یاد آوری می کنیم که در سیستم جوش قوس الکتریکی که به صورت سنتی در تولید تیرچه استفاده میشد به علت ذوب شدن میلگرد و دوباره سرد شدن آن اولا پوشش الکترود به صورت ناخالصی وارد میلگرد میشد و ثانیا بخشی از فولاد موجود در میلگرد از دسترس خارج میشد(به صورت مخلوط درگل جوش) و این امر منجر به تضعیف میلگردهای کششی میشد . همین امر موجب شده تا در آیین نامه ۵۴۳ تصریح نماید

آذر ۲۹, ۱۳۹۵

بررسی عملکرد میلگرد کششی در پایین تیرچه

میلگرد کششی تیرچه در سقف های تیرچه بلوک تیرچه به عنوان اصلی ترین عضو سقف بیشترین نقش را در تحمل نیروهای اعمال شده بر سقف دارا […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۵

بتن پاشنه تیرچه و کاربردهای آن

پاشنه تیرچه در شرایطی که پیشرفت تکنولوژی رشد شتابنده خود ر ادامه میدهد صنعت ساخت و ساز نیز دچار تحولات شگرفی شده . از جمله سقف […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۵
تیرچه بلوک

سقفهای تیرچه بلوک بر اساس نشریه شماره ۹۴ وزارت برنامه و بودجه قسمت دوم

مهر ۲۸, ۱۳۹۵
60642

برتریهای تیرچه صنعتی بر تیرچه دستی

در ساخت و سازهای مدرن امروزی  از سیستمهای متفاوتی استفاده می شود که به علت ارزان بودن و مقاومت بالای تیرچه بلوک در برابر نیروهای جانبی […]